Uovom tekstu objasnićemo proceduru otvaranja računa u banci rezidentnom pravnom licu.

Počećemo od dokumenata koje  rezidentno pravno lice mora da dostavi banci u kojoj otvara račun:

  1. Statut firme
  2. Odluku o osnivanju
  3. Rješenje o registraciji za PIB i PDV
  4. Potvrdu o registraciji preduzeća koja nije starija od 3 mjeseca (ukoliko je osnivač drugo pravno lice potrebna je i njegova potvrda o registraciji)
  5. Kopije ličnih karata svih osnivača, izvršnog direktora i svih lica ovlašćenih po računu
  6. Pečat firme

Što se tiče dokumenata koji se dobijaju i  ispunjavaju u samoj banci, navešćemo sledeće:

  1. OP obrazac (ovjereni potpisi izvršnog direktora i lica ovlašćenih za zastupanje)
  2. Ovjereni ugovori o otvaranju računa
  3. Upitnici za identifikaciju politički eksponiranih lica (PEPS)
  4. Popunjeni kartoni deponovanih potpisa za žiro i devizni račun